Welkom

Het college heeft de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat wat de gemeente van Gouda de komende jaren voor de stad wil bereiken en hoeveel dit gaat kosten. Het college van BenW wil de ambities van het bestuursakkoord “Geef Gouda Door” waarmaken. Dat betekent accenten op duurzaamheid en groen en een inclusieve en sociale stad. Daaraan is vorige week het winterplan toegevoegd: Een extra steunpakket aan maatregelen om inwoners en maatschappelijke organisaties en instellingen te helpen die door de hogere energierekening en inflatie in de financiële problemen (dreigen) te komen.

Wethouder Michiel Bunnik (financiën) : “Het huishoudboekje van Gouda is op orde. De meerjarenbegroting is sluitend, het laat de komende vier jaar geen tekorten zien en er zijn voldoende reserves. En dat is geen overbodige luxe, gelet op alles wat er in de wereld gebeurt zoals stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Daarom trekt de gemeente nog dit najaar 2 miljoen euro extra uit voor ondersteuning van inwoners en maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen”. De steun loopt door in de jaren 2023 en 2024. Het college onderzoekt nog welke steun er gegeven kan worden aan Goudse ondernemers (MKB). Dit is mede afhankelijk van de Rijksoverheid.

Geef Gouda Door

Het college heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de stad en de samenleving “De komende jaren staan er ook flink wat investeringen op de planning. De begroting geeft ruimte om Gouda nog mooier te maken. Onze ambities uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ zijn hierbij het uitgangspunt”, aldus wethouder Bunnik. Gouda zet in op de toegankelijke zorg, een inclusieve stad, versnelling van de woningbouw en de bestrijding van armoede en schulden. Ook gaat het college extra geld inzetten in duurzaamheid en groen, cultuur, sport, taal en de bestrijding van laaggeletterdheid.

Woonlasten

De gemeente heeft te maken met stijgende kosten onder ander op het gebied van afval. Dit heeft invloed op de woonlasten. Tegelijkertijd wil het college de woonlasten voor inwoners acceptabel houden omdat ze ook al te maken hebben met hoge inflatie en energielasten. Bunnik: “We zien verschillende mogelijkheden om de stijging van de woonlasten acceptabel te houden. Dit vinden we een politieke keuze waarin de gemeenteraad vanzelfsprekend ruimte moet krijgen om deze mogelijkheden te verkennen. We gaan graag met de raad hierover in gesprek.”

Op diverse manieren kunt u de begroting lezen. Dit kan per programma, daarvan kent Gouda er zeven. Dit kan ook door de publieksversie te lezen, die een snel overzicht geeft. Alle opties staan hiernaast als bijlagen. We hopen dat dit uw vragen over de gemeentefinanciën beantwoordt. Heeft u toch nog vragen, dan hoor ik die graag. U kunt deze mailen naar communicatie@gouda.nl

Michiel Bunnik

Wethouder Financiën