Belangrijke ontwikkeling 2023

Wijziging wet WGR

Op 1 juli 2022 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling in werking getreden. De wijziging heeft als doel om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling en de kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden in relatie tot de gemeenschappelijke regeling te versterken. De effecten van de wijzigingswet worden in 2022 en 2023 verder uitgewerkt.