Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lasten

11.027

11.030

10.895

10.861

Baten

-129

-129

-129

-129

Saldo van baten en lasten

10.898

10.901

10.766

10.732

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

1

1

1

Gerealiseerd resultaat

10.898

10.902

10.767

10.733

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Startbegroting

10.216

10.180

10.045

10.045

Autonome en administratieve ontwikkeling

309

76

-50

116

Bestuursakkoord

355

630

755

555

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

17

17

17

17

Totaal

10.898

10.902

10.767

10.733

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.387

5.387

5.387

5.387

1.2 Openbare orde en veiligheid

5.510

5.513

5.378

5.345

Totaal

10.898

10.901

10.766

10.732

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)