Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het MJOP 2019-2058 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s.

De Goudse Schouwburg, de parkeergarage B.Jamessingel en het Huis van de Stad kennen een afzonderlijke onderhoudsvoorziening. Ook voor deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en het groot onderhoud worden verrekend via een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze onderhoudsvoorzieningen Bij het doen van investeringen wordt samenhang gezocht met maatregelen in het kader van het Verduurzamingsprogramma Vastgoed (Routekaart). In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorzieningen:

Bedragen x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Stand 1 januari

2.583

2.212

1.820

1.745

Dotatie

1.469

1.481

1.482

1.482

Uitputting

1.841

1.872

1.557

1.557

Stand 31 december

2.212

1.820

1.745

1.670

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud (contract- en klachtenonderhoud) is € 220.000 begroot. Het dagelijks onderhoud voor de Schouwburg en het Huis van de Stad wordt via de eigen onderhoudsvoorziening afgewikkeld. Investeringen van voldoende omvang die levensduur verlengend zijn, worden aangemeld voor het concerninvesteringsplan.