Sportgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, een groot aantal gymzalen en het Groenhovenbad in Gouda. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Nota Sport en Bewegen in Gouda 2017-2022.

Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot en dagelijks onderhoud. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de sportclubs. De sportclubs onderhouden zelf de eigen accommodaties.

De dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda loopt in ieder geval nog tot einde 2027. Na deze periode kan, op basis van de evaluatie, besloten worden om met vijf jaar te verlengen.

Financiële middelen

Sport.Gouda ontvangt van de gemeente een lump-sum bedrag in het kader van de dienstverleningsovereenkomst. Van dat bedrag moet zij het onderhoud van de sportaccommodaties bekostigen.

Groot onderhoud

Het MJOP is in 2020 opgesteld en loopt tot en met 2029. Tussentijds wordt het geactualiseerd wanneer daar aanleiding toe is.

Dagelijks onderhoud

Het contractonderhoud (jaarlijkse onderhoudsbeurten van installaties, schilderwerk, servicecontracten) en het klachtenonderhoud maakt deel uit van de meerjarenonderhoudsplannen.