Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Samenwerking

  • Opstellen van een format voor de startnotitie in samenspraak met de griffie.
  • Startnotitie gebruiken bij de 12 raadsbrede thema’s.

Doelstelling 2: Gemeenschappelijke regelingen

  • In overleg treden met andere steden en in gemeenschappelijke regelingen over de invulling van de wijziging in de wet gemeenschappelijke regelingen
  • Invulling voorstellen aan de Raad

Doelstelling 3: Regio en partnerschappen

  • Starten met concrete invulling geven aan de lobbyagenda.
  • Conform het postitioneringsdocument regio Midden-Holland focus aanbrengen op de inzet van Gouda in de verschillende bestuurlijke tafels.

Doelstelling 4: Ruimte voor burgerinitiatieven

  • Nieuwe evenementenvoorschriften voor Goudasfalt, en totstandbrengen Bestemmingsplan voor het terrein.
  • Continueren GoudApot en bezien mogelijkheden voor verbreding doelstellingen