Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Promen

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting uit:

  1. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving
  2. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk).

Hecht (voorheen RDOG)

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil van tussen de 1.000-2.000 medewerkers, die vanuit verschillende expertises hun eigen specifieke bijdrage leveren aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen in de regio waarvoor ze samen met de gemeenten verantwoordelijk voor zijn . Dat bereikt Hecht alleen als ze samen doet wat nodig is, met een open blik, denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van het handelen.

BSGR

De BSGR verzorgt de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken van de gemeentelijke belastingen (Afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB).